Värdeord

Våra värderingar

LAGANDA
solidaritet med gruppen, respekt, lojalitet med företaget, generositet, stolthet, flexibilitet

ÄRLIGHET
uppriktighet, respekt för löften & utfästelser, moral

ENGAGEMANG
positivitet, ge det lilla extra, känna stolthet för företaget, delaktighet, ansvar, problemlösning

EFFEKTIVITET
uthållighet, produktivitet, professionell utveckling, kunskapstörst, rationell, målinriktad

KVALITET
kundfokus, produktkännedom, hög servicegrad, obruten kvalitetskedja