Miljöpolicy

Miljöpolicy - Granarolo Nordic AB

Granarolo ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan, följa lagar och förordningar och ständigt sträva efter att förbättra oss.

Vi ska därför

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • i möjligaste mån samarbeta med leverantörer med samma synsätt som vårt
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar förebygga föroreningar i luft, mark och vatten
 • förbättra utnyttjandet av resurser inom företaget

Vi gör redan detta och har rutiner för att det ska fungera löpande

 • sorterar allt avfall i följande fraktioner: papper, batterier, plast, metall, lysrör
  använder lågenergilampor både inne och ute
 • minimerar användandet av kemikalier såsom rengöringsmedel lämnar tillbaka
  tomma toner-kassetter till leverantören
 • väljer tåg i möjligaste mål för transport av kolonialvaror
 • minskat pappersanvändandet genom att t.e.x att mejla information/fakturor istället för posta och inte trycka ut mejl i onödan

Miljöansvarig på Granarolo Nordic AB

Miljöansvariga på Granarolo:

Supply Chain ( Purchase & Logistics)